Elektroinštalácie

Zameriavame sa na montáž, opravu a údržbu elektroinštalácií. Vykonávame elektroinštalačné práce malého , veľkého rozsahu aj rozsiahlejšie rekonštrukcie hlavných domových vedení a istenia. Nielen že montujeme elektrické vedenie do novostavieb ale aj opravujeme existujúce elektroinštalácie. Ponúkame montáž a preventívnu údržbu bleskozvodov, elektroúdržbu budov či odbornú prehliadku (revíziu) elektroinštalácií a bleskozvodov. Zistené nedostatky po tom dokážeme odstrániť priamo na mieste, alebo po dohode s majiteľom.

Medzi základné okruhy našej špecializácie patria:

 • Elektrické projekty
  – zhotovovanie schém zapojenia rozvádzačov a elektroinštalácii
 • Elektroinštalačné práce- dodávka a montáž komplexnej elektroinštalácie rodinných domov, bytov, polyfunkčných objektov, priemyselných komplexov, hotelov a pod.
  – elektrické zabezpečovacie a požiarne systémy
  – montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel
  – montáž senzorového osvetlenia schodísk
  – montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia
  – montáž klimatizácií
  – pripájanie elektrických spotrebičov, motorov
 • Rozvádzače
  – dodávka a montáž rozvádzačov (priemyselné, staveniskové, domové)
 • Bleskozvody
  – montáž, opravy všetkých typov bleskozvodov (klasické, aktívne)
  – komplexné služby v oblasti ochrany pred atmosférickým prepätím
 • Slaboprúdové inštalácie
  – dodávka a montáž slaboprúdových inštalácii
  – štruktúrovaná kabeláž (telefónne a počítačové rozvody)
  – audo-video vrátniky
 • Odborné prehliadky
  – revízie elektroinštalácii
  – revízie bleskozvodov
  – revízie elektrického ručného náradia
 • opravy, údržba a servis elektrických zariadení
  – meranie a regulácia

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0902 525 923 alebo nám napíšte cez náš kontaktný formulár.

Galéria: