Kamerové systémy

Ponúkame predaj, montáž, poradenstvo, servis kamerových systémov a zabezpečovacích zariadení pre obchody, byty, domy, chaty, firmy a menšie výrobné haly.
Použitím vhodného kamerového zariadenia nad spoločnými priestormi v bytových domoch a firmách môžete natrvalo odstrániť ničenie a poškodzovanie majetku vlastníkov bytov a majetku firiem.
Inštalujeme kamerové systémy tak, aby perfektne splnili potreby ochrany majetku a osôb a tiež pomáhame odstrániť prípadne bezpečnostné nedostatky.

sprejerKamerové systémy umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru, monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.
Ich hlavnou výhodou je, že váš majetok je pod stálym dohľadom a máte možnosť monitorovať aj priľahlé cesty a komunikácie, čo poskytuje dobrý prehľad o dianí v okolí. Výhodou je tiež možnosť sledovať snímaný obraz z ktoréhokoľvek miesta na planéte (s prístupom na internet).
Kamerové systémy sú inštalované v zostavách od jednej kamery s monitorom a nahrávaním, po rozsiahle systémy so stovkami kamier, viacerými monitorovacími pracoviskami a dátovými úložiskami.

cameraVýpovednú hodnotu určuje kvalita a detailnosť obrazu, preto je veľmi dôležité zvoliť také komponenty kamerového systému, ktoré zodpovedajú veľkosti sledovaného objektu, spôsobu spracovania a prenosu signálu, odolnosti voči poveternostným podmienkam a pod. Na základe analýzy uvedených kritérií vieme jednoznačne určiť optimálne riešenie vášho systému.
Neváhajte a ochráňte svoj majetok ešte dnes.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0902 525 923 alebo nám napíšte cez náš kontaktný formulár.